infoBlog.cz

Česky / Slovensky

Založení nového blogu

Registrační formulář


Vyřešte prosím tyto otázky k ověření, že nejste robot.Podmínky používání

 1. Provozovatel blogovací služby infoblog.cz (dále jen „Provozovatel“) nenese žádnou zodpovědnost za obsah jednotlivých blogů. Tuto odpovědnost nese vždy uživatel konkrétního blogu. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
 2. Provozovatel prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost služby.
 3. Blogovací služba infoblog.cz (dále jen „Služba“) je poskytována uživatelům zcela zdarma.
 4. Je zakázáno:
  • Publikovat jakýkoliv obsah, který porušuje zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
  • Publikovat či odkazovat na obsah, který porušuje autorský zákon (např. nelegální software či hudbu).
  • Šířit rasovou či národnostní nesnášenlivost.
  • Zveřejňovat erotický obsah.
  • Spekulativně registrovat přezdívky bez úmyslu vedení blogu
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo:
  • Bez upozornění uživatele odstranit jakýkoliv blog, který porušuje „Podmínky používání“.
  • Odstranit blog, který používá javascriptové techniky k přesměrování, SEO spam, úmyslné přetěžování „Služby“ atd.
  • Odstranit blog, který publikuje články v jiném jazyce, než který má nastavený v administrační části „Služby“.
  • Odstranit blog, který nevykazuje více než 3 měsíce žádnou činnost.
  • Editovat či odstranit články, které jsou v rozporu s „Podmínkami užívání“ bez upozornění uživatele.
  • Jakéhokoliv zásahu do systému, včetně změny „Podmínek užívání“, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
  • Zobrazovat na jednotlivých blozích služby infoblog.cz reklamu (textovou, bennerovou, popř. fulltextovou).
  • Zasílat na uvedenou e-mailovou adresu informační sdělení, týkající se informací, které souvisí se službou infoblog.cz.
  • Používat soubory cookie (dle zásad používání souborů cookie) sloužících ke správnému fungování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za:
  • Funkčnost, dostupnost služby a za případné škody či ztráty dat.
  • Zneužití dat uvedených uživatelem nebo získaných ilegálním proniknutím do Služby.

Doména

Doménové jméno 3. řádu ve formátu něco.infoblog.cz. Doména smí obsahovat pouze malá písmena bez diakritiky, číslice a pomlčky. Délka domény je omezena na 32 znaků. Tato doména bude později sloužit i jako přihlašovací jméno do systému.

E-mail

Zadejte funkční e-mailovou adresu. E-mail bude sloužit pro vzájemnou komunikaci (popř. zaslání zapomenutého hesla).

Heslo

Heslo zvolte s rozvahou. Heslo musí obsahovat minimálně 6 znaků. Nedoporučujeme používat hesla typu 123456 či podobné.